Mielen ja kehon kuntoutusta


TRE® (tension, stress and trauma releasing exercises) on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoito-menetelmä, joka sopii rentoutumisen ja kehonhuollon välineeksi. Menetelmä käynnistää kehon luonnollisen palautumismekanismin, joka purkaa kehoon jääneitä jännitystiloja. Säännöllisen TRE® harjoittelun on koettu muun muassa lisäävän resilienssiä, parantavan unen laatua sekä vähentävän ahdistuksen, huolen ja stressin tunteita. 


Jooga + TRE-harjoitus retriitit Siilinjärvellä

Katso lisää TRE-välilehdeltä.


Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin -SRT® ja tehtäväänsä koulutetun terapiahevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se on psykofyysistä ja toiminnallista terapiaa, jossa huomioidaan ihmisen kehon ja mielen yhteys. Ratsastusterapiassa asiakas on jatkuvassa tunne -kosketus - ja liikevuorovaikutuksessa terapiahevosen kanssa.


Tarmotuksen tarina

Kevättalvella pieni poika saapui ratsastusterapiaan. Kysyttäessä hän kertoi omaksi tavoitteekseen ratsastusterapialle rohkeuden harjoittelemisen. Hän sai ensimmäisellä ratsastusterapiakäynnillään valita, minkä terapiahevosen kanssa toimii mieluiten. Poika valitsi uteliaan ja touhukkaan Tarmon. Ajan kuluessa poika alkoi käyttää ratsastusterapiasta itse keksimäänsä termiä tarmotus. Nimi on jäänyt elämään ja nykyään tarmotus merkitsee meille rohkeuden lisääntymisen lisäksi kiinnostusta olla vuorovaikutuksessa, omien voimavarojen löytymistä, positiivisia tunnekokemuksia sekä oman kehon hallinnan vahvistumista.